Prawie wszystko o take

W 258. lekcji podcastu omawiamy wyrażenia z czasownikiem \”take\”. Jest ich tak wiele, że musimy ominąć phrasal verbs, czyli czasowniki złożone, a i tak mamy lekcję naładowaną zdaniami i wyrażeniami.

Okładka lekcji 258 - prawie wszystko o take
Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
Take your umbrella with you when you go out.
Weź ze sobą parasol, kiedy będziesz wychodzić.
Take your feet off the table.
Zabierz stopy ze stołu.
Take your hands off me!
Zabieraj ode mnie ręce!
Take her some chocolates. /Take some chocolates to her.
Weź dla niej czekoladki.
We're taking the kids to the zoo on Saturday.
W sobotę zabieramy dzieci do zoo.
Let me take you to your room.
Zaprowadzę Cię do twojego pokoju.
Who's taking you to the dance?
Kto zabiera Cię na potańcówkę?
Has anything been taken?
Czy coś zostało zabrane?
I decided to take the job.
Zdecydowałem się wziąć tę pracę.
Do you take credit cards?
Czy przyjmujecie karty kredytowe?
You should definitely take my advice.
Zdecydowanie powinieneś przyjąć moją radę.
Do you take milk in your coffee?
Czy pijesz kawę z mlekiem?
I take your point but I still don't think you should have gone.
Rozumiem twój punkt widzenia, ale nadal uważam, że nie powinieneś był odchodzić.
Take this medicine three times a day.
Przyjmuj te leki trzy razy dziennie.
The cooking only takes ten minutes.
Gotowanie trwa tylko dziesięć minut.
How long does this paint take to dry?
Jak długo schnie ta farba?
It took us all day to drive home.
Droga do domu zajęła nam cały dzień.
I'm just going to the shops – it won't take long.
Idę tylko do sklepu – to nie potrwa długo.
Broken bones always take time to heal.
Złamane kości zawsze potrzebują czasu, aby się zagoić.
I always take the train.
Zawsze jeżdżę pociągiem.
She took the 10.30 flight to Glasgow.
Ona poleciała do Glasgow o 10:30.
If you take the road on the left, you'll come to the post office.
Jeśli pójdziesz drogą w lewo, dojdziesz do poczty.
I took a taxi from the airport.
Wziąłem taksówkę z lotniska.
take a photo
robić zdjęcie
take a shower
brać prysznic
take a break
robić przerwę
take a rest
robić sobie odpoczynek
take a walk
iść na spacer
take a look
spojrzeć
take an exam
podejść do egzaminu
Parachuting takes a lot of courage.
Skoki spadochronowe wymagają dużo odwagi.
This lesson took a lot of effort.
Ta lekcja wymagała wiele wysiłku.
Nurses took my temperature and blood pressure.
Pielęgniarki zmierzyły mi temperaturę i ciśnienie krwi.
I've been very busy recently. Take last week, I had meetings every night after work.
Ostatnio byłem bardzo zajęty. Dla przykładu, w zeszłym tygodniu miałem spotkania każdego wieczoru po pracy.
You need to take it easy or you’ll end up in hospital.
Musisz wyluzować albo skończysz w szpitalu.
He doesn't take any interest in his children.
On nie interesuje się swoimi dziećmi.
Don't take notice of the cameras.
Nie zwracaj uwagi na kamery.
She takes offence too easily.
Ona zbyt łatwo się obraża.
They took pity on the stray cat and fed it.
Zlitowali się nad bezpańskim kotem i nakarmili go.
Don’t take it the wrong way but I don’t want to come to your party.
Nie zrozum tego opacznie, ale nie chcę przychodzić na twoje przyjęcie.
Take that!
A masz!
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj