Powtórka z take, Mad Libs i gier samochodowych

W 262. lekcji powtarzamy wyrażenia z take dzięki dialogowi pomiędzy Szymonem a Anią oraz opisujemy wybrane gry samochodowe.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
take your umbrella
zabierz parasol
take your feet off the table
zdejmij stopy ze stołu
I’ll take him some chocolates for her.
Zawiozę jemu czekoladki dla niej.
take my sandwich from the fridge
zabrać moją kanapkę z lodówki
take 3 hours for the paint to dry
wyschnięcie farby zabiera 3 godziny
take 3 days to get rid of the smell
pozbycie się zapachu zabiera 3 dni
footrest
podnóżek
Doubt it!
Wątpię!
Doubtful!
Wątpliwe!
step up to the challenge
stanąć na wysokości zadania
milk carton
karton z mlekiem
cardboard box
pudełko kartonowe
get rid of the smell
pozbyć się zapachu
Tell me about it.
Nawet mi nie mów. (miałem tak samo)
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj