Niepełnosprawność słuchowa i ruchowa

W 234. lekcji omówimy wyrażenia opisujące niepełnosprawność słuchową oraz ruchową. Dowiesz się z niego m.in jak nazwać aparat słuchowy oraz kule.

Niepełnosprawność słuchowa i ruchowa - Lekcja 234 | Kwadrans na angielski
Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
deaf
głuchy
deafness
głuchota, utrata słuchu
acquired disability
niepełnosprawność nabyta
lose one’s hearing
tracić słuch, stracić słuch
My uncle lost his hearing at the age of 60.
Mój wujek stracił słuch w wieku 60 lat.
congenital
wrodzona
it runs in the family
to genetyczne
Deafness runs in our family.
W naszej rodzinie głuchota jest genetyczna.
hard of hearing, hearing-impaired
głuchy, niesłyszący
deaf-mute
głuchoniemy
non-vocal, non-verbal
osoba niemówiąca
people with hearing loss
osoby, które utraciły słuch
hearing aid
aparat słuchowy
hearing implants
implant słuchowy
cochlear implants
implant ślimakowy
assistive listening devices (ALDs)
urządzenia wspomagające słyszenie
hearing loop, induction loop
pętla słuchowa, induktofoniczna
to read lips
czytać z ruchu warg
I can lip read.
Potrafię czytać z ruchu warg.
(do) sign-language
(robić) język migowy
use an interpreter
korzystać z tłumacza
somebody who signs for someone
osoba, która miga za kogoś
mobility disability
niepełnosprawność ruchowa
invalid (akcent na 2. sylabę)
nieważny, nielegalny
invalid ticket
nieważny bilet
invalid argument
nielogiczny argument
invalid (akcent na 1. sylabę)
osoba chora lub po kontuzji/wypadku, która nie może żyć samodzielnie przez dłuższy czas
deformed
zdeformowany
lame
kulawy, kaleki
maimed
okaleczony
mobility aids
sprzęt ułatwiający poruszanie się
use a wheelchair
korzystać z wózka ortopedycznego/aktywnego/sportowego
motorized wheelchair, power wheelchair
wózek elektryczny, wózek z napędem
wheelchair bound, confined to a wheelchair
przykuty do wózka
crutch, crutches
kula, kule
cane
laska
walker
chodzik, balkonik
limb prosthetic
proteza kończyny
accommodation
zmiana, która umożliwia lub ułatwia dostęp | udogodnienia
wheelchair ramp
podjazd dla wózków
grab bars
poręcze
accessible passageways
szerokie korytarze
accessible digital content
treści cyfrowe dostosowane do osób z niepełnosprawnością
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI (w przygotowaniu)

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj