Present Perfect czy Past Simple

W lekcji 171. omówimy różnice pomiędzy Present Perfect a Past Simple i w łatwy sposób pokażę Wam kiedy w swoich wypowiedziach wybierać daną konstrukcję.
Ćwiczenia, które tu wykonujecie są bardzo zbliżone do tych, które przerabiamy w kursie AudioGrama.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
I drove my car yesterday.
Wczoraj prowadziłem samochód.
Did you drive your car yesterday?
Czy wczoraj prowadziłeś samochód?
I didn't drive my car yesterday.
Wczoraj nie prowadziłem samochodu.
I worked a lot last week.
Dużo pracowałam w zeszłym tygodniu.
Did you work a lot last week?
Czy dużo pracowałaś w zeszłym tygodniu?
I didn't work a lot last week.
W zeszłym tygodniu nie pracowałam dużo.
Have you ever lent money to a friend?
Czy kiedykolwiek pożyczałeś pieniądze przyjacielowi?
I have lent money to a friend once.
Raz pożyczyłam pieniądze przyjacielowi.
I have never eaten snails.
Nigdy nie jadłem ślimaków.
I haven’t lent money to a friend.
Nie pożyczyłam pieniędzy przyjacielowi.
I have never lent money to a friend.
Nigdy nie pożyczyłam pieniędzy przyjacielowi.
Have you ever been to Spain?
Czy kiedykolwiek byłeś w Hiszpanii?
I haven't been to Spain.
Nie byłam w Hiszpanii.
I've been to Spain twice.
Byłam w Hiszpanii dwa razy.
I was in Spain last year.
Byłem w Hiszpanii w zeszłym roku.
I did the shopping yesterday.
Wczoraj zrobiłam zakupy.
I've never done shopping in Makro.
Nigdy nie robiłem zakupów w Makro.
I've watched Casa de Papel series.
Oglądałem serial Casa de Papel.
I watched Stranger Things two days ago.
Dwa dni temu oglądałem Stranger Things.
I've eaten a delicious seafood salad.
Zjadłem pyszną sałatkę z owocami morza.
The last time I ate seafood a year ago.
Ostatni raz jadłem owoce morza rok temu.
They have gone out.
Oni wyszli.
We were shopping yesterday.
Byli na zakupach wczoraj.
Tom cooked dinner two days ago.
Tom ugotował obiad dwa dni temu.
Jack has been to Paris twice.
Jack był w Paryżu dwa razy.
I read a book last evening.
Czytałem książkę wczoraj wieczorem.
They’ve been married for 10 years.
Są małżeństwem od 10 lat.
They were married for 10 years.
Byli małżeństwem przez 10 lat.
He’s written 5 books.
Napisał 5 książek. (nadal pisze i żyje)
He wrote 5 books.
Napisał 5 książek. (już nie żyje lub nie pisze)
She painted 20 pictures.
Namalowała 20 obrazów. (nie żyje już, nie maluje)
She’s painted 20 pictures.
Namalowała 20 obrazów. (nadal żyje i maluje)
I lived in Toruń for 5 years.
Mieszkałem w Toruniu przez 5 lat. (już nie mieszkam)
She’s sold her car.
Ona sprzedała swój samochód. (już go nie ma)
She sold her car last year.
Ona sprzedała swój samochód w zeszłym roku.
I’ve never been to Rome.
Nigdy nie byłem w Rzymie.
I ate tomato soup yesterday.
Wczoraj jadłem zupę pomidorową.
Napoleon was never in Moscow.
Napoleon nigdy nie był w Moskwie.
I’ve seen all the Rambo movies.
Oglądałem wszystkie części filmu Rambo.
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 171-180 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj