Zdania Warunkowe

W 107. lekcji Kwadransu na angielski przyglądamy się z bliska pierwszemu okresowi warunkowemu. Omawiamy kwestie gramatyczne, często popełniane błędy oraz proponujemy Wam dwa ćwiczenia na okresy warunkowe. Na koniec odcinka podaję również złotą zasadę zdań warunkowych, która sprawdzi się w 90% przypadków.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
If the weather is good tomorrow, I’ll go for a walk with my daughter.
Jeżeli jutro pogoda będzie dobra, to pójdę z córką na spacer.
If I go for a walk with my daughter, we’ll go to a park.
Jeżeli pójdę z córką na spacer, to pójdziemy do parku.
If we go to a park, we will be tired.
Jeżeli pójdziemy do parku, to będziemy zmęczone.
If we are tired, we won’t go swimming but we will go get ice-cream.
Jeżęli będziemy zmęczone, to nie pójdziemy pływać ale pójdziemy na lody.
That depends.
To zależy.
that depends on…
to zależy od…
What are your plans for this weekend?
Jakie masz plany na weekend??
That depends on the weather.
To zależy od pogody.
If it’s sunny, we’ll go to the park.
Jeżeli będzie słonecznie, to pójdziemy do parku.
If it isn’t sunny, we’ll go to a swimming pool.
Jeżeli nie będzie słonecznie, to pójdziemy na basen.
Do you think you’ll win this lottery?
Czy myślisz, że wygrasz tę loterię?
That depends on my luck.
To zależy od mojego szczęścia.
If I find a 4-leaf-clover, I will win the lottery.
Jeżeli znajdę czterolistną koniczynkę, to wygram tę loterię.
If I break a mirror, I won’t win the lottery.
Jeżeli potłukę lustro, to nie wygram tej loterii.
NEVER will after IF.*
NIGDY will po IF *(działa w 90% przypadków)
Do you lie to your friends?
Czy okłamujesz przyjaciół?
Do you have to marry someone you love?
Czy trzeba poślubić kogoś, kogo się kocha?
Do you prefer male or female teachers?
Czy wolisz nauczycieli czy nauczycielki?
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 101-110

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Dzień Matki. The Owl, the Bull and the Forest. 2 urodziny podcastu (brak notatek). Nowożeńcy. Planowanie ślubu. Przesądy. Zdania warunkowe. Powtórka ze ślubu. Rozmowa o pracę – powiedz mi o sobie. Rozmowa o pracę – dlaczego.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj