Jak grać w baseball cz. 1

W 268. lekcji poznasz zasady gry w baseball, a zwłaszcza gry w ataku. Jest to odcinek, który powstał z potrzeby serca oraz jako pomoc dla tłumaczy, którzy zetkną się z tym sportem w swojej pracy. Poznaj zasady tego na wskroś amerykańskiego sportu.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
Play ball!
Gramy!
baseball
baseball
softball
softball (odmiana baseballu z większą piłką i mniejszym boiskiem)
baseball field, diamond
boisko baseballowe
first base
pierwsza baza
second base
druga baza
third base
trzecia baza
home plate
baza domowa
offense
atak
defense
obrona
inning
zmiana
top of 3rd inning
początek 3. zmiany
bottom of 7th inning
dogranie 7. zmiany
There are 9 defensive players on the field in a baseball game.
W meczu baseballowym 9 zawodników obrony jest na boisku.
batter, hitter
pałkarz
swing at the ball
zrobić zamach na piłkę
take a swing
zrobić zamach
swing and miss
zrobić zamach i chybić
hit the ball
odbić piłkę
helmet
kask
bat
pałka
batboy / batgirl
chłopiec podający pałkę / dziewczynka podająca pałkę
runner (at first base)
biegacz na pierwszej bazie
There are runners at first and third.
Biegacze są na pierwszej i trzeciej.
score a run
zdobyć obieg
fair ball
piłka odbita w boisko
foul ball
piłka odbita poza liniami bocznymi boiska
ground ball
piłka odbita po ziemi
fly ball
piłka odbita w powietrze
line drive
piłka odbita płasko
bunt
skrót (piłka celowo odbita blisko)
single, hit
odbicie za jedną bazę
double
odbicie za dwie bazy
triple
odbicie za trzy bazy
home run, homer
home run, odbicie za cztery bazy
grand slam
grand slam (homerun przy zajętych 3 bazach)
strike zone
strefa strajku
strike
strajk, błąd pałkarza
ball
bol, błąd miotacza
What’s the count?
Jaki jest stan?
The count is one ball and two strikes.
Stan pałkarza to jeden bol i dwa strajki.
three strikes and you’re out
trzy strajki i wypadasz z gry
four balls and you get a walk
cztery bole i dostajesz bazę darmo
lineup
kolejność odbijania
forced run
bieg wymuszony
The batter hit a line drive single.
Pałkarz odbił płaską piłkę za jedną bazę.
With the runners on first and second, the batter has two balls and two strikes.
Z biegaczami na pierwszej i drugiej (bazie), pałkarz ma dwa bole i dwa strajki.
The runner scored a run on a bunt.
Biegacz zdobył obieg po skrócie.
It’s the bottom of 4th inning and the batter can’t find his bat.
Jest dogranie 4. zmiany i pałkarz nie może znaleźć swojej pałki.
The batter got a walk and the runner scored.
Pałkarz dostał bazę darmo, a biegacz zdobył obieg.
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 231-240 (w przygotowaniu)

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Present Perfect czy Past Simple, I am being czy I am, w teatrze, w kinie,  problemy w kinie i teatrze,  krytykowanie filmu lub sztuki, powtórka z teatru i kina, Święto Niepodległości, budżet domowy, inwestowanie.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj