Miasto Cz. 2

W 19. lekcji Kwadransu na angielski kontynuujemy wycieczkę po mieście. Poznasz wyrażenia nazywające centrum handlowe, kino, szpital i kilka innych punktów, zarówno w brytyjskiej jak i amerykańskiej odmianie angielskiego. Dowiesz się również jak opisywać położenie budynków względem siebie, a na koniec sprawdzisz swoje rozumienie ze słuchu dzięki dialogowi w którym pytam Anię o drogę.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
shopping centre, mall
centrum handlowe
bar, pub
bar
hospital
szpital
cafe
kawiarnia
coffee
kawa
chemist's, pharmacy
apteka
cinema, theater
kino
theater
teatr
train station
stacja kolejowa
bus station
stacja autobusowa
ATM, cash machine
bankomat
Is there a … near here?
Czy jest … niedaleko?
opposite
naprzeciwko
next to
obok
in front of
przed
behind
za, z tyłu
The shopping centre is near the pub.
Centrum handlowe jest blisko baru.
The pharmacy is far from the market.
Apteka jest daleko od rynku.
The swimming pool is opposite the tourist information office.
Basen jest naprzeciwko informacji turystycznej.
The cinema is behind the train station.
Kino jest za dworcem kolejowym.
The restaurant is in front of the hospital
Restauracja jest przed szpitalem.
Excuse me. Is there a pharmacy near here?
Przepraszam, czy jest niedaleko apteka?
Yes, there is. Go straight for 100 meters and turn left into Grove Street.
Tak, jest. Idź prosto przez 100 metrów i skręć w lewo w ulicę Grove.
The pharmacy is next to the tourist information center.
Apteka jest obok biura informacji turystycznej.
OK. So go straight for 100 meters and turn left into…
OK. Czyli iść prosto przez 100 metrów i skręcić w lewo w…
turn into
skręcić w
Dla zalogowanych
material dodatkowy

Materiał Dodatkowy

PDF z mapką.

Aby uzyskać dostęp dołącz od naszej społeczności.

Dołącz
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 11-20

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Ile ona ma lat? Przymiotniki od nazw krajów cz.1. Przymiotniki od nazw krajów cz.2. Opisywanie wyglądu. Alfabet. Czy mówisz po angielsku? Duże liczby. Miasto cz.1. Miasto cz.2. Halloween.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj