Izba Przyjęć

Odcinek sponsorowany przez kurs uczący łączyć niezbędne czasy angielskie w swoich wypowiedziach – AudioGrama Essentials – https://www.kurs.kwadransnaangielski.pl,
A w 128. lekcji Kwadransu na angielski udajemy się z Anią na izbę przyjęć. Poznasz wyrażenia opisujące ból oraz oddziały szpitalne. Następnie, wysłuchasz dialogu, który jest jedynie początkiem przygody Ani.

Wyrażenia z tej lekcji
Wyrażenia KNA
ER – emergency room (US), casualty department (UK)
szpitalny oddział ratunkowy, SOR
casualty
ranny, ofiara
ICU, intensive care unit
OIOM (odział intensywnej opieki medycznej)
ward
oddział
gynecology ward
oddział ginekologiczny
neurology ward
oddział neurologiczny
otolaryngology, ENT
otolaryngologia
sharp stabbing pain
ostry kłujący ból
I have a sharp stabbing pain in my arm.
Mam ostry kłujący ból w moim ramieniu.
throbbing pain
pulsujący ból
I have a throbbing pain in my head. / I have a throbbing headache.
Mam pulsujący ból głowy.
dull pain
tępy ból, ciągły o małym natężeniu
I feel sharp pain in my abdomen.
Czuję ostry ból w jamie brzusznej.
A friend brought me here.
Przywiózł mnie przyjaciel.
Definitely yes.
Zdecydowanie tak.
Definitely no.
Zdecydowanie nie.
fill out a form
wypełnić formularz
attending nurse
pielęgniarka prowadząca
The attending nurse will be with you in a while.
Pielęgniarka prowadząca za chwilę do Ciebie przyjdzie.
pay up front
płacić z góry
NHS (National Health Service)
NFZ
reimbursement
zwrot kosztów
be re-imbursed
dostać zwrot kosztów
Get her on the stretcher!
Połóżcie ją na noszach!
Dla Patronów
lekcja mini

Lekcje MINI

Wszystkie wyrażenia z lekcji nagrane przez Szymona i Anię, aby usprawnić Ci powtórki z lekcji.

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj
Dla wszystkich

Notatki z lekcji 121-130

PDF do własnego wydruku lub korzystania w wersji cyfrowej.

Tematy z tego pakietu: Obiekty sportowe? Piłka nożna. Siłownia. Zgadywanki na Halloween. Wizyta u dentysty. Wyrwanie zęba. Choroby zakaźne. Izba przyjęć. Medyczna powtórka. Składanie życzeń.

Dla Patronów

Quizlet

Fiszki ze słówkami z tej lekcji w programie, który ułatwia zapamiętywanie.

 

Aby uzyskać dostęp do tego materiału dołącz do naszego Patronite.

Wspieraj